Ads Top

Endüstri Mühendisinin Sürekli Duyduğu 9 Temel Kavram

KAİZEN (Sürekli Gelişme)
KAİZEN stratejisi, Japon yönetiminde başlı başına en önemli kavramdır ve Japonya’nın rekabetteki başarısının anahtarıdır. KAİZEN iyileştirme demektir.
Bir iş yerinde uygulandığında, KAİZEN yöneticiler ve işçiler dahil olmak üzere herkesi içeren sürekli iyileştirmelerdir. Kaliteyi neyin oluşturduğu konusunda çok az görüş birliği vardır. En geniş anlamda iyileştirilebilecek her şey kalitedir. “Kalite”den bahsedildiğinde bunu ürün kalitesi olarak değerlendirme eğilimi vardır. KAİZEN stratejisi içinde düşünüldüğünde, en başta gelen “insan kalitesi”dir.
Bir işin üç yapıtaşı hardware (donanım), software (uygulama kuralları) ve humanware’dir (insan). Ancak humanware yerine oturduğunda hardware ve software’den bahsedilebilir
Başarılı bir KAİZEN stratejisi, yönetimin görevinin standartları iyileştirmek, işçinin sorumluluğunun ise, standartları korumak olduğunu belirtir. Japonların yönetim anlayışı “standartları korumak ve iyileştirmek”tir.
5 S
1. SEIRI (Sınıflandırma)
2. SEITON (Düzenleme)
3. SEISO (Temizlik)
4. SEIKETSU (Standartlaştırma)
5. SHITSUKE (Eğitim)
5 Japonca kelimenin baş harflerinden oluşmuştur.sistemi iş yerini organize ve standardize eden sistematik bir yaklaşımdır. 5 S güvenliğin arttırılmasına,iyileştirilmiş iş akışının sağlanmasına,daha iyi ürün kalitesinin elde edilmesine,stok savurganlığının önlenmesine ve çalışma alanımızda kontrol ettiklerimiz hakkında verimliliğimizin artmasına yardımcı olur.
PUKÖ Döngüsü
PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al ) döngüsü, Deming döngüsünün bir adaptasyonudur. Deming döngüsü araştırma, tasarım, üretim ve satış sonrasında sabit bir etkileşim ihtiyacını vurgular. PUKÖ döngüsü ise bütün yönetim faaliyetlerinin “Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al” sisteminin dikkatli uygulanmasıyla iyileştirilebileceğini öngörür.
SUKÖ DÖNGÜSÜ ( Standartlaştır, Uygula, Kontrol et, Önlem al) PUKÖ döngüsünün sadeleştirilmiş şeklidir. Yönetim, düzenli PUKÖ uygulamasından önce standartları belirlemelidir.
Etkinlik
İşletme ölçülerinin ekstrem ölçülerle uyumudur.İşletmenin standartlarından aşağıda kalmaması gerekir. Etkinlik planlanan hedeflere en az çaba ve kaynaklarla ulaşabilmektir.Bir işletmenin etkili olması yetmez, etkin olması da istenir. Yani rakiplerinin veya dış çevrenin sahip olduğu standartlara en az çabayla ulaşabilen işletme etkili ve etkindir.
Üretkenlik
İşletmenin tüm olanaklarını kullanarak gerçekleştireceği üretim miktarıdır. Örneğin; işletmenin bir aylık üretimi işletmenin bir aylık üretkenliğidir.
Verimlilik
İşletmenin çıktılarının girdilerine oranıdır.
ISO 9000
ISO 9000 Standartlar Serisi işletmenin koşullarına uygun bir kalite güvence sistemi geliştirmesinde ve bir başka organizasyonun Kalite güvence Sisteminin değerlendirilmesinde esas olarak kullanılabilecek bir modeldir.
İş Etüdü
Verimliliği artırmak amacıyla geliştirilmiştir,sürekli olarak ve her teknolojik düzeyde,mevcut işlemlerin,süreçlerin ve yöntemlerin etkenliğini artırmak amacıyla kullanılan en önemli tekniklerden biridir.
Ergonomi
İnsanın biyolojik,psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak İNSAN-MAKİNE-ÇEVRE uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını araştıran,disiplinler arası araştırma,geliştirme çalışmaları topluluğu olarak tanımlanabilir

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.